Menu

1. BETALING & VERZENDING

Betalingen

1.1. De klant dient betalingen aan Engaged Wear volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Engaged Wear is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2. PRIJZEN & INFO

Kosten

2.1. Alle op de website en in andere van Engaged Wear afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. De weergegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten. De prijs van verzending binnen Nederland is € 2,95,

 

3. Verzending

Verzending

3.1. Zodra de bestelling door Engaged Wear is ontvangen, stuurt Engaged Wear de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
3.2. Engaged Wear is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3.3. De levertermijn bedraagt in principe 1-5 dagen . De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Engaged Wear.
3.4. Indien Engaged Wear de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of deze krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
3.5. Engaged Wear raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
3.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant.
3.7. Engaged Wear is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.